Reinnova kan optreden als gedelegeerd ontwikkelaar van een herontwikkeling of kan juist specifieke onderdelen van de vastgoedontwikkeling op zich nemen. Wij richten ons op bestaand vastgoed waar wij voor onze opdrachtgevers complete renovaties of transformaties van gebouwen van begin tot eind of een onderdeel daarvan realiseren.

Vastgoedontwikkeling

Wij kunnen u ontzorgen met het begeleiden van een of meerdere fasen van een vastgoedproject. Hieronder een overzicht waarmee wij u per fase van dienst kunnen zijn.

Haalbaarheidsonderzoek

 • Het uitzoeken van de juridische potentie van het gebouw en de locatie

 • De aansturing van de technische beoordeling van het vastgoed om de mogelijkheden en de staat van het gebouw in kaart te brengen

 • Het uitwerken van mogelijke scenario’s van transformatie en/of renovatie van het object

 • De financiële haalbaarheid van de ontwikkelingsscenario’s uitwerken

Ontwerp

 • Het begeleiden van het bouw- of ontwerpteam van het casco en het inbouwpakket

 • Een voorbespreking met de gemeente organiseren

 • Een demarcatie uitwerken waarin het onderscheidt tussen de casco verbouwing (verhuurder) en het inbouwpakket (huurder) zijn vastgesteld

 • Het opstellen van een bouwkostenraming

Voorbereiding

 • Het begeleiden van het bouw- of ontwerpteam naar uitvoering gereed ontwerp

 • Het inbouwpakket van de huurder nader specificeren

 • In overleg gaan met de gemeente om de realisatie van het project af te stemmen

 • Het organiseren van de aanbesteding met aannemers en installateurs

Realisatie

 • Het begeleiden van de uitvoering van het project

 • De nodige afstemming met de gemeente organiseren

 • Het gebouw bij oplevering overdragen aan eigenaar of huurder(s)Gedelegeerd ontwikkelaar

In de rol van gedelegeerd ontwikkelaar treedt Reinnova op als plaatsvervangend opdrachtgever. Het proces is in hoofdlijnen als volgt:

Haalbaarheidsonderzoek

Wij gaan van start met een haalbaarheidsonderzoek waarin diverse herontwikkeling scenario’s worden getoetst op financiële, technische en juridische haalbaarheid om tot het beste scenario te komen. 

Ontwerp

Het beste scenario wordt na goedkeuring verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp waarbij tussentijds het budget wordt getoetst en de eventuele omgevingsvergunning wordt ingediend.

Voorbereiding

Daarna begeleiden wij de verdere voorbereiding van het project met als mijlpaal het contracteren van de uitvoerende partijen. Tevens gaan wij in gesprek met eindafnemers, zoals een mogelijke huurder of koper.

Realisatie

Uiteindelijk zijn wij actief met het aansturen van het project in uitvoering tot het project wordt opgeleverd aan de eindgebruiker.

Contact

thom@reinnova.nl

Voorstraat 96, Brielle

Telefoon

06 520 471 63